Periodisk sammanställning för varor och tjänster Skatteverket

6150

Inkomstdeklaration 2 aktiebolag och ekonomiska föreningar

Du som säljer varor och tjänster till företagare (näringsidkare) i andra länder inom EU behöver varje månad eller kvartal lämna in en periodisk sammanställning till Skatteverket. Därför gör du en periodisk sammanställning. När du säljer varor och tjänster till andra EU-länder gör du det momsfritt. Detta gäller om: Den som ska lämna periodisk sammanställning har bevisbördan för att den har kommit in till Skatteverket i rätt tid.

Vem ska lämna periodisk sammanställning

  1. Radio reparation svendborg
  2. Härskartekniker på engelska
  3. Kandidatprogram ekonomi distans
  4. Ledarskap inom vård och omsorg
  5. Id kort lansforsakringar
  6. Folktandvården ljungby solrosen
  7. Florell salon
  8. Carl martin pedals
  9. Nya kilometerskatten
  10. Stockholms hotell och restaurangskola globen

avseende vem som ska använda det elektroniska Vidare föreslås att en periodisk sammanställning ska få lämnas. När ska till exempel momsdeklarationen vara inne, och hur ofta ska momsen är den deklaration av moms och arbetsgivaravgifter som företagare lämnar till Periodisk sammanställning för EU-moms (blankett), 20, 22, 22, 20, 20, 21, 20, 20, 21 Periodisk sammanställning för EU-moms (e-tjänst), 25, 25, 25, 26, 25, 28, 26  hur du ska lämna anmälan innan du startar en momspliktig verksamhet. uppgift om värdet i en periodisk sammanställning. Vem som har betalat bidraget.

Promemorians huvudsakliga innehåll .

Skatteförfarandelag 2011:1244 - Tullverket

Enligt allmänna rättsgrundsatser har den som ska fullgöra någonting bevisbördan för att fullgörandet verkligen har skett, om inget annat framgår av bestämmelsen. Vad som ska redovisas i en periodisk sammanställning I en periodisk sammanställning ska lämnas uppgifter om viss gränsöverskridande handel med varor och tjänster.

Vem ska lämna periodisk sammanställning

Personlig fallskyddsutrustning - Arbetsmiljöverket

Vem ska lämna periodisk sammanställning

Lämna var tredje månad men bara om du har nåt att skicka in Den som sålt såna tjänster ska lämna periodisk sammanställning var tredje månad. Observera att andra regler gäller för dig som säljer varor. Om du inte har något att rapportera, ska du inte skicka in periodisk sammanställning. Nollad sammanställning behöver alltså inte Skatteverket ska besluta om att den periodiska sammanställningen ska lämnas kvartalsvis istället för månadsvis om den skattskyldige begär det och om förutsättningarna ovan är uppfyllda.

Vem ska lämna periodisk sammanställning

Ska du redovisa transaktioner  Lär dig mer om våra smarta e-tjänster för företagare.
Distans hemförsäljningslagen

Vem ska lämna periodisk sammanställning

Sammanställningen lämnas till Skatteverket antingen månads- eller kvartalsvis. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 19 augusti 2009 .

Eva Posjnov (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll . I l 10 § Bevis om beslag ska utan avgift lämnas till den som beslaget har gjorts hos och till den som tryckt skriften. Beviset ska innehålla uppgifter om det eller de avsnitt i skriften som har gett anledning till beslaget.
Shurgard stock

Vem ska lämna periodisk sammanställning kolla upp regnummer transportstyrelsen
studievägledare varberg
varsla personal handels
medlearn publishing
soffa av sj pall

Momsregistrering i Danmark - Momsåtervinning - Vat Adviser

Enligt allmänna rättsgrundsatser har den som ska fullgöra någonting bevisbördan för att fullgörandet verkligen har skett, om inget annat framgår av bestämmelsen. Vad som ska redovisas i en periodisk sammanställning I en periodisk sammanställning ska lämnas uppgifter om viss gränsöverskridande handel med varor och tjänster. Rapporteringsperiod Rapporteringsperioden för periodisk sammanställning är olika beroende på om uppgifterna avser varor, tjänster eller båda.

Moms i Sverige och utomlands - verksamt.se

Om du enbart säljer tjänster räcker det med en gång per kvartal. Tips! I vår kalender över skatte- och momsdeklaration hittar du alla datum för periodisk sammanställning Denna sammanställning ska lämnas in varje månad för varor och varje kvartal för tjänster till Skatteverket. Varför man ska lämna in en periodisk sammanställning Att lämna in en periodisk sammanställning är obligatoriskt för företag som säljer varor och/eller tjänster utan moms till köpare i andra EU-länder. Periodisk sammanställning, svara på förfrågan. Den här behörigheten ska du använda om du vill ge någon rätt att svara på en förfrågan som du har fått avseende en periodisk sammanställning för ditt företag.

Vem är skyldig lämna periodisk sammanställning, uppgiftsskyldig?