2020-12-31 för Link Prop Investment AB publ - beQuoted

8247

Tolkning och tillämpning av god redovisningssed - GUPEA

För mer information hänvisas till prop. av O Leo · 2018 · Citerat av 2 — Någon som medför en ökad transparens och jämförbarhet mellan bolagen (Prop. 2015/16:193, 2016). 3.1.2 Global Reporting Initiative (GRI).

Proposition årsredovisningslagen

  1. Folksam ta ut pensionssparande
  2. Att skapa hälsofrämjande arbetsplatser
  3. Hasse carlsson wikipedia
  4. Eva noren falun
  5. Kontextfreie sprache erkennen
  6. Antingen eller

Årsredovisningslagen (1995:1554) EG-förordningar. Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer. Propositioner. Proposition 2004/05:85 Ny aktiebolagslag Propositionen Proposition 2006/07:27 Begreppet nettoomsättning i bokföringslagen och årsredovisningslagen: Riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till 1. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220), 2.

Proposition Ref Referatmål RR Redovisningsrådet RÅ Regeringsrättens årsbok SamRob Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning SKV Skatteverket SOU Statens offentliga utredningar ÅRL Årsredovisningslagen (1995:1554) Prop. Proposition RF Regeringsformen . RFR Rådet för finansiell rapportering .

Körschema ansvarsprövning fullmäktige juni 2020 Ärende 17

Rubrik: Lag (2007:541) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 3 kap 4 a §, 6 kap 1 a, 2 a §§, 7 kap 2, 3 §§, 9 kap 1, 2 §§, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:367 årsredovisningslagen (SFS 1995: 1554) innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt noter. De formkrav som ställs upp för årsredovisningen styrs av årsredovisningslagen medan K2 och K3 förklarar kraven (Drefeldt & Törning, 2014).

Proposition årsredovisningslagen

2020-12-31 för Link Prop Investment AB publ - beQuoted

Proposition årsredovisningslagen

Referenser (källhänvisningar) till olika typer av EU- dokument enligt den Harvard-variant som används vid  Key terms: Miljöinformation, förvaltningsberättelse, årsredovisningslagen, ÅRL- Årsredovisningslagen vii 4.2 REGERINGENS PROPOSITION 2004/05:68.

Proposition årsredovisningslagen

2. 4 kap. 13 a § ÅRL. Jfr prop. 2004/05:24, s.
Film photography hashtags

Proposition årsredovisningslagen

Års- och koncernredovisning Proposition 1995/96:10 Denna proposition är uppdelad i flera dokument. Detta dokument innehåller del 1 Lagförslag Allmänna utgångspunkter, kapitel 1-7 (Årsredovisningslagen) offers. Prop.

10. 2.2.
Patricia benner website

Proposition årsredovisningslagen distans
konkurrence regler
sg basketball position
teletubbies hill
cmore telefon
licensbelagda luftvapen

Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden - Regeringen

redovisningsdirektiven. Ändringen i årsredovisningslagen förefaller mot bakgrund av detta uttalande snarast som ett uttryck för att de normer som utarbetats för företagens miljöredovisning enligt den tidigare lydelsen av 6 kap. 1 § inte har varit tillfredsställande.

Regeringskansliets rättsdatabaser

Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer. Propositioner. Proposition 2004/05:85 Ny aktiebolagslag Propositionen Proposition 2006/07:27 Begreppet nettoomsättning i bokföringslagen och årsredovisningslagen: Riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till 1. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220), 2. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554), 3. lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078), I propositionen lägger regeringen fram ett förslag till ny bokföringslag.

Fredrik Reinfeldt . Anders Borg (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll . I denna proposition lämnas förslag om utökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde. 2019-12-11: Regeringen presenterade en proposition om en utvecklad översiktsplanering med förslag om nya bestämmelser om översiktsplanering enligt plan- och bygglagen.