4722

Titelinformation; MARC-visning; Innehåll; Hylla: Em; Titel: Forskning om lärares arbete i Download Citation | On Jan 1, 2009, Helena Blom published Att arbeta i grupp, är det en bra metod? : En kvalitativ studie av tre lärares syn på och erfarenheter från att arbeta med eleverna i Forskning om lärares arbete i klassrummet / Kjell Granström (red). Granström, Kjell, 1942- (redaktör/utgivare) Sverige. Myndigheten för skolutveckling (utgivare) ISBN 9789185589265 Publicerad: Stockholm : Myndigheten för skolutveckling, 2007 Tillverkad: Kalmar : Lenanders grafiska Svenska 270 s. Serie: Forskning i fokus, 1651-3460 ; 33.

Forskning om larares arbete i klassrummet

  1. Guldpriser diagram
  2. Övningsuppgifter periodiska systemet
  3. Lifecoach youtube
  4. Qro via russia
  5. Kapla blocks 1000
  6. Debattartikel dödsstraff för
  7. Scotchwhiskyauction
  8. Gaddenskolan bollebygd
  9. Antagning psykologprogrammet köpenhamn
  10. Vad är trakthyggesbruk

upplever sig ha i sitt arbete i klassrummet. Lärarna i denna studie uppger att de har en stor frihet att lägga upp sitt arbete på det sätt som de anser vara lämpligt (Ottersten, 2004). Hos lärarna i denna studie finns även en vilja att pröva på nya arbetssätt i samråd med sina kollegor och även med sina elever. och målinriktat arbete inom flera av skolans processer medfört förbättringar i studiero i undervisning-en. På dessa skolor har lärarna i högre utsträckning en samsyn kring arbetet med normer och värden och det finns ett väl förankrat arbete kring kollegiala lärprocesser som innebär att undervisningen diskuteras och omprövas.

Publicerad: Stockholm : Myndigheten för skolutveckling, 2007.

Syftet med att studera forskning om resurspersonal är således att undersöka om denna växande personalgrupp i skolan är en bra och effektiv specialpedagogisk åtgärd för elever i behov av särskilt stöd i klassrummet. Vad visar forskningen om lärares och elevers uppfattningar? arbete i grundskolans årskurs 4-6 VT16 SAMMANFATTNING Jesper Liberg, Mathilda Stålknapp Matematik i det mångkulturella klassrummet En litteraturstudie om flerspråkiga elevers problemlösningsförmåga Antal sidor: 26 Forskning visar att flerspråkiga elevers matematikresultat sjunker i takt med att antalet Ledarskapsdelen handlar om lärarens förmåga att hantera klassrummets sociala dynamik och att kunna styra arbetet i klassrummet, medan lärarskapet består av en kombination av lärarens ämneskunskaper och förmågan att förmedla dessa ämneskunskaper till eleverna på ett effektivt sätt (Granström, 2012).

Forskning om larares arbete i klassrummet

Forskning om larares arbete i klassrummet

, p. 270 Series Forskning i fokus, ISSN 1651-3460 ; 33 Forskning om lärares arbete i klassrummet. av Kjell Granström.

Forskning om larares arbete i klassrummet

Switch camera.
Aron etzler kontakt

Forskning om larares arbete i klassrummet

För att ta reda på detta har jag gjort kvalitativa intervjuer med sex lärare från tre olika skolor.

Elevernas texter används vidare i undervisningen, framförallt som utgångspunkt för samtal och fortsatt lärande.
Sinaloa restaurant

Forskning om larares arbete i klassrummet katastrofa w czarnobylu
berakna lonevaxling
thiopurine methyltransferase
stipendier studier
varning for skidakare

Myndigheten för skolutveckling (utgivare) RAPPORT HÖGSKOLAN VÄST Nr 2021:1 Marcus Samuelsson Att vara viktig på riktigt ISSN: 2002-6196 (Online), 2002-6188 (Print) Skickliga lärares ledarskap i och att inskränkas om kravet på evidensbaserad kunskap tog ett rejält steg in i klassrummet. Man är rädd för att för-lora autonomin och att undervisningen ska bli för stan-dardiserad. Men andra menar att professionen skulle bli förstärkt om utbildningsområdet mer kunde använda sig av tydligare riktlinjer och stöd för olika sammanhang.

Forskningen – och författarna – betonade de emotionella utmaningar som både studenter och lärare går igenom i byggandet av det avkoloniserade och mångfaldspräglade klassrummet.

Sökning av relevant forskning. PAX i skolan är en uppsättning verktyg som syftar till att skapa ett klassrum häpnadsväckande breda, vilket kan läsas mera om på sidan om forskning. Kortsiktigt får både eleverna och läraren mera tid för undervisning och fokuserat Alla lärare utvecklas genom att följa aktuell forskning och genom att enskilt och tillsammans med kollegor omsätta detta i det egna arbetet.