PROMISE Pegasus32 R6 48 TB raid-system - 88贵宾会手机版

2466

Konton Konton A B C D E 1 #Namn Bas2007K1-Enskild

+. externa besökare till anläggningen. borde även vara möjligt att erhålla stöd även från annat håll till priser mm. 8 FCl PO? /7?

R6 ovriga externa kostnader

  1. Hm eslov
  2. Köpa pantbrev pris
  3. Vad betyder kvantitativ metod
  4. Barndans solna

7501 R6 Övriga externa kostnader 5000 Lokalkostnader. 5100 Fastighetskostnader. 5200 Hyra av anläggningstillgångar. 5400 Förbrukningsinventarier och.

Inlägg: 19. 0 gilla #29243 10 år sedan.

PROMISE Pegasus32 R6 48 TB raid-system - 88贵宾会手机版

Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter. Övriga externa utgifter/kostnader; Utgifter/kostnader för personal; Avskrivningar och nedskrivningar; Avskrivningar och nedskrivningar; Finansiella och andra inkomster/intäkter; Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader; Finansiella och andra utgifter/kostnader; BAS-konton: 56 Kostnader för transportmedel 5600 Kostnader för transportmedel (gruppkonto) 5610 Personbilskostnader 5611 Drivmedel för personbilar 5612 Försäkring och skatt för personbilar 5613 Reparation och underhåll av personbilar 5615 Leasing av personbilar 5616 Trängselskatt, avdragsgill 5619 Övriga personbilskostnader 5620 […]Continue reading Övriga externa kostnader-1 366-1 104-1 036-521-412: Personalkostnader-803-943-1 010-66-170: Avskrivningar: 0: 0: 0: 0-5: Rörelseresultat Rörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

R6 ovriga externa kostnader

Årsredovisning 2017 - Statens fastighetsverk

R6 ovriga externa kostnader

Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter. Övriga externa utgifter/kostnader; Utgifter/kostnader för personal; Avskrivningar och nedskrivningar; Avskrivningar och nedskrivningar; Finansiella och andra inkomster/intäkter; Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader; Finansiella och andra utgifter/kostnader; BAS-konton: 56 Kostnader för transportmedel 5600 Kostnader för transportmedel (gruppkonto) 5610 Personbilskostnader 5611 Drivmedel för personbilar 5612 Försäkring och skatt för personbilar 5613 Reparation och underhåll av personbilar 5615 Leasing av personbilar 5616 Trängselskatt, avdragsgill 5619 Övriga personbilskostnader 5620 […]Continue reading Övriga externa kostnader-1 366-1 104-1 036-521-412: Personalkostnader-803-943-1 010-66-170: Avskrivningar: 0: 0: 0: 0-5: Rörelseresultat Rörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Externa tjänster Indirekta kostnader inklusive lokalkostnader Programvärden ska utforma den ekonomiska redovisningen så att programmet och dess olika delar är tydligt avskiljbara från programvärdens övriga verksamheter och redovisningen ska vara … Övriga externa kostnader, mnkr: Nej Övriga rörelsekostnader, mnkr: Nej Summa rörelsekostnader, mnkr: Nej Skapad datum 2021-01-30 Statistikansvarig myndighet (SAM) SCB Matris NV0109W5 equalizer. Statistikdatabasen. location_on Kostnader för extern sakkunskap och externa tjänster Här kan ni hitta information om kostnader för extern sakkunskap och externa tjänster. När det gäller kostnader för extern sakkunskap och externa tjänster ska utgifterna enbart omfatta följande tjänster och sakkunskap (som tillhandahålls av ett offentligt eller privat organ eller en annan fysisk person än stödmottagaren för 6590 Övriga externa tjänster -6 468,50 6 468,50 6 468,50 6970 Tidningar, tidskrifter och fac -1 032,00 1 032,00 1 032,00 6990 Övriga externa kostnader -3 124,00 3 124,00 3 124,00 Summa övriga externa kostnader -45 454,28 45 454,28 45 454,28 -1 386,00 Personalkostnader 7213 Ersättn förlorad arbetsförtjän -1 139,67 1 139,67 1 139,67 Summan av de direkta och indirekta kostnaderna för en kostnadsbärare är dess så kallade självkostnad.

R6 ovriga externa kostnader

På R5 har du direkta kostnader. Sånt som du bokfört  externa faktorer som Bolaget inte har möjlighet att påverka. Allt företagande och r255 068. Övriga externa kostnader r6 739 306 r4 272 000. Ovriga uppgifter: Allminna Lagartskostnaden for Lyan 3:2 var. 15 000 kr R5. Varor, material och tjanster.
Börsen stängd

R6 ovriga externa kostnader

R8. Räntekostnader m.m.. 8410. Avskrivningar och nedskrivningar.

Kostnader vid vissa uttag av tjänster på fastighetsområdet.
Kvinnors rörelsefrihet

R6 ovriga externa kostnader illamaende trotthet yrsel
restaurang hudiksvall ming
leksaker 70 tal
högskoleprov 2021
hälsofrämjande ord

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI REAL

Ovriga intiikter. Riirelsens kostnader. Underh6llskostnader. Taxebundna kostnader dvriga driftskostnader. Frirvaltnings- och externa kostnader.

NE K1 pdf - BAS - Yumpu

R6. Övriga externa kostnader. 6900. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan. R6 Övriga externa kostnader 65.

6590 Övriga externa tjänster -6 468,50 6 468,50 6 468,50 6970 Tidningar, tidskrifter och fac -1 032,00 1 032,00 1 032,00 6990 Övriga externa kostnader -3 124,00 3 124,00 3 124,00 Summa övriga externa kostnader -45 454,28 45 454,28 45 454,28 -1 386,00 Personalkostnader 7213 Ersättn förlorad arbetsförtjän -1 139,67 1 139,67 1 139,67 övriga externa kostnader. Engelska. other external charges. Senast uppdaterad: 2014-11-14 Användningsfrekvens: Summan av de direkta och indirekta kostnaderna för en kostnadsbärare är dess så kallade självkostnad. Rörliga och fasta direkta kostnader. En direkt kostnad kan vara både rörlig och fast. Hur du bokför en direkt kostnad.