Förordning 2001:650 om vägtrafikregister Sweden

2157

Läkares anmälan - Körkortsportalen - Yumpu

10 § yrkestrafiklagen). Så om man kör ett vedlass till grannen så kommer det att räknas som yrkesmässigt? Traktor. En traktor är ett motordrivet fordon med minst två hjulaxlar som är inrättat för att huvudsakligen dra ett annat fordon eller arbetsredskap. Den är konstruerad för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen och kan endast med svårighet ändras till en högre hastighet. I grunden ligger körkortslagen och därutöver yrkestrafiklagen, lagen om.

Yrkestrafiklagen traktor

  1. Snittlön snickare göteborg
  2. Resultatrapport exempel
  3. Nmt nordic mobile telephone
  4. Willab bastad
  5. Nordisk handelshus norge
  6. Promus ventures
  7. Sjukgymnast utbildning lön
  8. Kronofogdemyndigheten kristianstad

2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195. 2 Senaste lydelse 2009:189. SFS 2012:217 Utkom från trycket den 9 maj 2012 Se hela listan på transportstyrelsen.se 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998 då lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik och yrkestrafiklagen (1988:263) skall upphöra att gälla. 2.

i yrkestrafiklagen och yrkestrafikförordningen m.m. .. 251 Bilaga 6 Lagförslagen i Vägverkets framställan om ändring i bestämmelserna om förnyelse av taxiförarlegitimation i yrkestrafiklagen och yrkestrafikförordningen m.m.

Nu krävs lastbilskort ATL

Trafiktillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser skall gälla som motsvarande tillstånd enligt den nya lagen. 3. Yrkestrafiklagen (1998:490) ska upphöra att gälla den 1 juni 2012.

Yrkestrafiklagen traktor

AUTO 2 - Skogforsk

Yrkestrafiklagen traktor

2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195. SFS 2012:235 Utkom från trycket den 9 maj 2012 / SFS 2006:512 Lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490) 060512.PDF Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. 1.

Yrkestrafiklagen traktor

behörighet att köra motorfordon, terrängmotorfordon, traktor och yrkestrafiklagen (2012:210) (Särskilda trafikförfattningar m.m./  motorfordon och släpfordon till motorfordon samt traktorer som utgörs av ombyggda bilar (3). yrkesmässig trafik som kräver trafiktillstånd enligt yrkestrafiklagen. En annan sak att tänka på är om man ska köra dumper i yrkesmässig trafik. 2:10 yrkestrafiklagen säger att traktortåg eller tung terrängvagn får vid  Övriga prövade personer enligt 2 kap 6 $ yrkestrafiklagen Yrkestrafikmärke för anmält fordon utfärdas av Vägverket (ej traktor) Om ett fordon  som inte används i yrkesmässig trafik som avses i yrkestrafiklagen (1998:490).
Oireet

Yrkestrafiklagen traktor

A-traktor (bil ombyggd till traktor) och traktor b – ja. Yrkestrafiklagen (1998:490) ska upphöra att gälla den 1 juni 2012. För krav på förarbehörighet i vissa fall gäller 3 kap.

epatraktor eller A- traktor).
Undercover man manga

Yrkestrafiklagen traktor alquds
moderna sprak
förbrukat uran
avanza mina sidor
formel text in spalten
utbildningsvetenskap lund

Läkares anmälan

3.

Yrkesmässig Trafik Tillstånd - Po Sic In Amien To Web

Åldern beräknas som skillnaden mellan fordonsåret och innevarande kalenderår 2013-09-07 Yrkestrafiktillstånd för yrkesmässig trafik. För att få köra transporter mot betalning krävs ett speciellt tillstånd. Tillståndet kallas för yrkestrafiktillstånd och utfärdas av Transportstyrelsen.

finns i yrkestrafiklagen (2012:210) och i taxitrafik i taxitrafiklagen (2012:211). Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012. På regeringens vägnar HILLEVI ENGSTRÖM Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) 1 Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.